pátek 13. února 2015

Zvyšování nájemného v městských bytech?


Článek pana Petra Polnického, předsedy spolku "NAŠE Čelákovice"
 ze Zpravodaje spolku ze září roku 2014

Zvyšování nájemného v městských bytech  ???

Po uvolnění cen nájemného od 1.1.2013 se objevují názory, že je třeba výši nájmu přiblížit tržním cenám. Podle čeho však stanovit výši nájmů? Cenová mapa realitních kanceláří je tím správným měřítkem? Nevede se žádná statistika proč někteří nájemníci opouští i dobrovolně městské byty. V roce 2013 předáno městu Q-BYTem k přidělení 61 bytů. Z toho 31 nájemníků vrátilo byt a nastěhovalo se do jiného bytu nebo domu. Nevíme však, zda do vlastního bydlení nebo do jiného nájmu. Pro rok 2014 neobnovilo svou žádost o byt 36 stávajících žadatelů a 11 žadatelů bylo v roce 2013 vyřazeno ze seznamu, protože nereagovali na výzvy úřadu. Přiděleno bylo 44 bytů. Seznam žadatelů z roku 2013 poskočil o 86 míst. Není to i z důvodu výše nájemného? Kolik důchodců a sociálně potřebných bydlí v městských bytech? To všechno
nevíme. Obálkovou metodou s výší nájmu 100 kč/m2 se dosud pronajaly jen dva byty! A to po zhruba ročním neobsazení bytů, kdy město přišlo o nájemné a služby za uvedenou dobu! I případné zvýšení nájmu je omezeno novým Občanským zákoníkem, platným od 1.1.2014.


Během tří let může být současné nájemné zvýšeno maximálně o 20 % (§ 2249 OZ). Poslední zvýšení bylo o 17,80 % ke dni 1.1.2012 na 68,41 Kč/m2, v bytech se sníženou kvalitou 61,57 Kč/m2. Zvýšení musí být oznámeno tři měsíce předem. (§ 2249 OZ) Maximální cena může být ve výši ceny v místě obvyklé. To znamená, že v žádném případě nemůže dojít ke skokovému nárůstu nájemného.

Já v městském bytě bydlím a nebráním se zvýšení, ale nejdříve musí být odpovědně zváženo pro a proti. K 31.12.2013 činily dluhy na nájemném a službách více než 8 milionů. Tam je nutné se soustředit a ne jen zvyšovat nájemné! Bohužel nevíme kolik lidí z celkového počtu nájemníků je závislých na příspěvcích a doplatcích na bydlení. Často dochází i k tomu  že nájemníci nepožádají včas o prodloužení nájemní smlouvy a pak přijdou o uvedené dávky, pokud jde o delší dobu, než jsou tři měsíce. Vlastně o ně přijde i město, protože tito dlužníci jiné příjmy často nemají. Je třeba hledat cesty k vymožení stávajících dluhů například přestěhováním těchto neplatičů do menších bytů s úpravou na jejich náklady, a to v co nejkratší době, aby dluhy nenarůstaly, a též důraznějším vymáháním dle nového Občanského zákoníku. Navíc každým zvýšením nájmů dochází k navýšení sociálních dávek vyplácených ze státního
rozpočtu, vlastně z námi placených daní.

Je také potřebné co nejvíce komunikovat s dlužníky, aby se vyhnuli vymáhání přes advokáty a soud, což jim zvyšuje výlohy o soudní i exekutorské náklady, a také o úroky. I město toto vymáhání stojí nemalé výdaje. Případné zvyšování nájemného by mělo být projednáváno zároveň s otázkou stanovení výše daně z nemovitosti, poplatků za odpady atd., ale i vodného a stočného, k jejichž zvýšení, při snížených cenách energií, nebyl v letošním roce důvod. Dále je potřebné zpřísnit podmínky přidělování bytů například požadováním prokázání příjmů, u zaměstnání jeho trvání alespoň jeden rok aj. U nájemníků, kteří si své závazky vůči městu plní řádně třeba už 20 let a více, by stálo za úvahu například prominutí jednoho nájemného jako odměnu, nebo slevu za odpovědné chování.

Dokud se nezjistí důležité informace, které jsem zmínil výše, jsem proti zvýšení nájmů.

Petr Polnický
člen bytové komise

Žádné komentáře:

Okomentovat