čtvrtek 26. února 2015

Zastupitelstvo 25.2.2015

Prozatím jen ve zkratce:


  • Schváleno navýšení příspěvku města Čelákovic do MAS Střední Polabí na cca 110.000,- Kč bez toho aby byla známa výsledovka za rok 2014 ani rozpočet nebo výhled na rok 2015. Dokonce jsme nebyli seznámeni se jmény nových členů Výboru MAS Střední Polabí zvolených na Valné hromadě 17.2.2015. Podle mne není možné odsouhlasit jakékoli finance bez toho abychom přesně věděli kdo a jak je hodlá použít. Byla jsem proti. Jediná.  Více tady...  A tady....

  • Schváleno rozšíření rekonstrukce městské sauny o přístavbu za 900.000,- Kč. Celkové náklady se tak dostanou na cca 2,000.000,- Kč bez rozvahy návratnosti investice. (Sauna je v pronájmu soukromé osobě za pevný paušál a část ze vstupného.) Argumentace 140 sympatizanty s projektem. Myslím, že ve městě, kde nám padají lampy na hlavu a máme stále hliněné ulice, jde tato částka využít lépe. Pokus o návrat k pouze nutné rekonstrukci vlastní sauny. Takže proti. Jediná.

  • Návrat nové školky v zahradě MDDM odvrácen. Veřejnosti vysvětleno, přijato bez emocí. Tady bod plus.  Více tady...   A tady...

  • Pokusila jsem se protlačit na příští Zastupitelstvo bod s Q-BYTem, je nutné řešit. Zatím je snaha odsunout a nejdříve zpracovat celkovou koncepci, co s bytovým fondem. Má zahrnovat i prodeje bytů. Nesouhlasím.  Více zde...   A tady...

Děkuji za návštěvu 
a hlavně všem za projevenou podporu

         Renata

Žádné komentáře:

Okomentovat