pátek 13. února 2015

NE prodeji městských bytů


Článek pana Petra Polnického, předsedy spolku "NAŠE Čelákovice"
 ze Zpravodaje spolku ze září roku 2014


NE prodeji městských bytů

V nedávné době se rada města zabývala, bez účasti dalších zastupitelů a veřejnosti, otázkou prodeje městských bytů.
Dovolím si vyslovit názor, že tyto úvahy o prodeji bytů považuji za velmi nerozumné. V uplynulých letech byla část z vybraného nájemného vždy používána na financo­vání různých výdajů městského rozpočtu. Tyto příjmy i v budoucnu zajistí stálý příjem městu, který nenahradí jednorá­zový prodej bytů, kdy se utržené peníze "ztratí " a v budoucnu už nebude z čeho hradit nutné výdaje města. Prodej bytů by byl řešením jen pro jedno volební období bez ohledu na budoucnost. S případným prodejem bytů v Čelákovicích by mohlo následovat i odpojení od městských kotelen a tím zhoršení hospodaření při dodávkách tepla a teplé vody, kde má město další příjmy z pronájmu kotelen, které by mohly následně klesnout! Při zachování současného stavu je zároveň třeba dbát na řádnou průběžnou údržbu i potřebné rekonstrukce jak bytů, tak kote­len, což bylo dosud nedostatečné.

Souhlasím s prodejem pouze u těch bytů, nebo domů, jejichž ekonomika je velmi nákladná na straně výdajů při rekonstruk­cích a provozu. To se týkalo prodeje domu čp. 53 v Záluží a je vhodné u zbylých bytů v řadových domech V Prokopě. Stejné je to i u domu čp. 231 U Podjezdu, kde vlastníme 1/2 nemovitosti, a kde se k prodeji bohužel nepřistoupilo, přestože tam z pronájmu 2 bytů nepoplynou žádné příjmy vzhledem k provedené rekonstrukci nájemníky, dle uzavřené smlouvy, kdy si náklady budou odbydlovat cca 8 let. Samozřejmě by se při prodeji majetku mělo vždy prodávat za tržní cenu.
Petr Polnický                                                        
člen komise bytovéŽádné komentáře:

Okomentovat