pátek 13. února 2015

Jak dál s bytovým fondem v majetku města?Byty jsou zdrojem příjmů města

Základem musí být dlouhodobá bytová koncepce, která nastaví rovný přístup a přiměřenou cenovou politiku u nájmů. Jsme proti prodeji bytů nebo odčerpávání většiny příjmů z pronájmu bytů do městského rozpočtu na krytí jiných výdajů města. Chceme ve zvýšené míře investovat do oprav a rozvoje bytového fondu.

Zneužívat nabízenou pomoc, je špatnost

Část malých bytů je potřeba vyčlenit ve prospěch potřebných (snížené nájemné a nájemní smlouva na dobu určitou). Tedy občanů, kteří se ocitnou např. ve stavu „hmotné nouze“. Tento pojem je přesně definován v zákoně, to umožní předejít zneužívání systému a přidělovat tyto byty na základě jasných pravidel.

Snížit dluh

Velkým problémem města je dnes výše dluhu na nájemném a službách, který tvoří již závratných 10 mil. Kč a stále prudce stoupá. Je nutné změnit přístup k neplatičům a začít vymáhat dluhy včas a důsledně. Jen tak je přimějeme začít situaci řešit dříve než je „vstřícným“ přístupem dostaneme do dluhové pasti.


Odpověď pro "zastupitelskou arénu" ve Zpravodaji města Čelákovice 3/2015

K tomuto tématu doporučuji se vrátit k článkům pana Petra Polnického, předsedy spolku "NAŠE Čelákovice" uveřejněným v září 2014 ve Zpravodaji spolku.    Zvysovani najemneho v mestskych bytech?   a     Ne prodeji mestskych bytu.


Děkuji za návštěvu
Renata


Žádné komentáře:

Okomentovat