pondělí 23. března 2015

Nový územní plán Čelákovic VI.

PŘIPOMÍNKA K ÚP
Záluží II.Území:
Záluží a jižní konec Čelákovic

Připomínka:
V návrhu ÚP absentuje liniová plocha určená k založení aleje, či stezky pro pěší a cyklisty, která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají pěší prakticky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s naprosto nevyhovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245.

Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovského potoka nebo naopak z východní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeničního vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným podchodem pod nádražím.

 další připomínka od Zálužských

Renata Žádné komentáře:

Okomentovat