pondělí 23. března 2015

Nový územní plán Čelákovic V.

PŘIPOMÍNKA K ÚP 
Záluží I.


Území:
Záluží u Čelákovic

Lokalita:
Oblast označená jako Území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady – VN, roh mezi ulicí Zálužská a současnou tratí 231, pole mezi posklizňovou linkou a bývalým drážním domkem

Připomínka:
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných domů naprosto necitlivý.
  1. území je v blízkosti obytné zástavby
  2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděleno je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta)
  3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masarykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo H. Kvapilové)
  4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je potřeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové.
  5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpání tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu se jejím současným využitím Orná půda – OP

Alternativa:
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené argumenty, požaduje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské ne dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným domům, než na 100m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený prstencem vzrostlých stromů.připomínka od Zálužských 

Renata Žádné komentáře:

Okomentovat