pondělí 16. března 2015

Co považujete za nejpalčivější problém města, a jak byste jej řešila?


V současnosti je nejpalčivějším problémem jednoznačně doprava ve městě
Pro zlepšení situace je potřeba:

Zlepšit špatnou kvalitu vozovek 

Snížit zatížení města tranzitní a nákladní dopravou

Vyřešit problém s krátkodobým parkováním v centru 

Zajistit kapacitní parkování typu P+R u vlakových zastávek

Zvýšit nedostatečnou četnost spojů veřejné hromadné dopravy 
Doplnit chybějící stezky pro cyklisty do Sedlčánek, Záluží a do okolních obcí
Vybudovat chybějící chodníky
S něčím se dá začít téměř ihned. Před řešením komplikovaných bodů bude potřeba zpracovat dopravní průzkumy, komplexní generel dopravy a vše následně promítnout do nového územního plánu. Na všechny tyto stavby bude potřeba zajistit prostředky z městské pokladny (a nejen na projekty z oblasti dopravy, ale také z oblasti školství, sociální a bytové oblasti atd.), proto jsem pro redukci investic do projektů, které nejsou ze strategického hlediska potřebné (např. dostavba městské sauny). 

Odpověď pro "zastupitelskou arénu" ve Zpravodaji města Čelákovice 4/2015


Děkuji za návštěvu
Renata

Žádné komentáře:

Okomentovat