úterý 10. března 2015

Nový územní plán Čelákovic III.

Problémy současného stavu územního plánu Čelákovic ukážu na příkladu příjezdu k pozemkům pro nerušící výrobu u Bílého Vrchu. 

Je tam podél severní strany Mochovské plocha VN - výroba nerušící. Vypadá to, že s příjezdem není problém. Aby se nezatahovala doprava do obytné zóny odbočí se za pumpou a podél ní se dostaneme k pozemkům. 
Výsek ze současného ÚP Čelákovic

I na Základní mapě z Geoportálu to vypadá dobře.
Geoportál Čelákovice

Na ortofotomapě ale uvidíme, že skutečnost je jiná, a pro majitele pozemků nepříznivá.
Geoportál Čelákovice

Pokud si do toho prokreslíme i katastrální mapu, tak uvidíme, že "ulice" byla oddělena, ale vybudován byl pouze chodník a veřejné osvětlení. Parcelace v téhle části města jsou příkladem nekoncepčního podřízení se zájmům majitelů pozemků pro výstavbu bez dořešení negativních vlivů takto živelné parcelace. 
Geoportál Čelákovice

Nevím, jestli komunikace není vybudována, protože z dopravního hlediska bylo takové napojení na Mochovskou nepřijatelné, nebo město nepovažuje její vybudování za potřebné. V každém případě je evidentní chaos v mapách a po dlouhá léta neřešený evidentní nesoulad mezi územním plánem a skutečností. 

Předpokládám, že to nebude jediná připomínka těch "Z Bílého Vrchu".


Děkuji za návštěvu
Renata 

Žádné komentáře:

Okomentovat