pátek 15. května 2015

Sen Járy Cimrmana se splnil, máme moře.


Alespoň podle České asociace pojišťoven, která si nechala zpracovat vlastní mapy povodňového a záplavového rizika. Vypadá to, že zohlednila logická rizika záplav z malých toků a přívalového deště, rozhodla se ale nebrat v úvahu protipovodňová opatření, jako jsou třeba valy nebo hráze. Ve Středním Polabí nám tak při pohledu na modře zabarvenou plochu s nenulovým rizikem záplav připadá, že není pravda, že nemáme moře.

Chtěla jsem připojit obrázek Čelákovic, ale bohužel mapy se nesmí publikovat.
Takže přidávám obrázek jiného území ve středním Polabí, převzatý z veřejných stránek.

Zdroj: radyvnouzi.cz
Můžete se ale podívat sami:
A - Česká asociace pojišťoven (ČAP) - TADY 

Doporučuji všem, které to zajímá, srovnat s:
B -  Oficiální povodňovou a záplavovou mapou  republiky - Digitální báze vodohospodářských dat - TADY

C - Mapou povodňového rizika z Územně analytických podkladů Středočeského kraje  – TADY

D - Mapou povodňového rizika Labe – TADY

Pro mapy B, C, D platí, že s mapou A - ČAP hrubě nekorespondují. Naprosto chápu, že je rozdíl mezi zohledněním pouze povodní (řeka) nebo i záplavou (třeba dlouhý déšť, splav z polí atd.), rozdíly jsou i v podrobnosti mapových podkladů. Výsledek je ale natolik odlišný, že lze pochybovat o správných podkladech a zadávacích parametrech při tvorbě mapy ČAP.
Pro všechny, kteří řeší pojištění je to komplikace, a v lepším případě pouze peníze navíc. V horším zjištění, že nemovitost nelze na záplavu pojistit. Doporučujeme proto při zjištění potíží s pojištěním kontaktovat více pojišťoven a zjistit si jejich přístup k problematice. ČAP doporučuje tuto mapu všem svým členům, je ale na každé samostatné pojišťovně, podle jakého podkladu či klíče bude určovat výši pojistného. Vedlejším, ale ještě důležitějším problémem může být, že tuto mapu začínají používat odhadci nemovitostí. Všechny tyto faktory mají vliv na hodnotu nemovitostí a jejich prodejnost.
Vnímáme, že se tato problematika dotýká nebo bude dotýkat značné části obyvatel Čelákovic, zejména Sedlčánek a Jiřiny. Proto se této problematice budeme dále věnovat v některém z příštích Zpravodajů.


tento článek jsem poslala do Zpravodaje města 6/2015, tak jsem zvědavá, jestli jej uveřejní. A jestli bude jako normální článek a ne jako minule v dopisech.

Na ty mapy se podívejte, stojí to za to.
                                                                                            
Renata 
NAŠE Čelákovice

Žádné komentáře:

Okomentovat