pátek 15. května 2015

Co je SKLENÍK? 3.

Město Čelákovice poprvé využívá své možnosti (a podle mne povinnosti) a účastní se sporného řízení nejen jako DOSS (dotčený orgán státní správy a samosprávy) ale přímo jako účastník řízení a podá proti legalizaci nepovolené stavby námitky.

Děkuji tímto panu starostovi, že dodržel slovo, a osobně se zúčastnil jednání s vlastníkem černé stavby a jeho advokátem.

NÁMITKY ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ  v rámci řízení o odstranění stavby na pozemku parc. č. xxx/xx (dále jen Stavby) v katastrálním území Sedlčánky jejíž vlastníkem je Mgr. J B,


Důvod podání námitek:
Úvodem je nutné konstatovat, že území, kde se předmětný pozemek se Stavbou nachází, je v územním plánu definováno takto:


Pozemek xxx/xx byl oddělen na základě rozhodnutí odvolacího orgánu a argumentaci, že není možné předjímat, jak bude pozemek vlastníkem využit.

Obavy ze strany stavebního odboru města Čelákovic, že zde vznikne nestandardní záměr v rozporu s charakterem území, je zřejmý již od procesu územního řízení na oddělení pozemku. Již tehdy bylo jasně deklarováno, že s tímto dělením a scelením stavební úřad nesouhlasil. Vydal rozhodnutí, kterým dělení a scelení zamítnul. Důvodem bylo, že vznikne pozemek, na kterém nelze povolit rodinný dům a tím respektovat cíle územního plánování, charakter území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Na danou lokalitu bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí na parcelaci, které oddělení pozemku xxx/xx velikostně neodpovídá. Vznikl tak uprostřed lokality s pravidelnou zástavbou rodinných domů malý pozemek, pro realizaci stavby rodinného domu nepoužitelný.

Musíme konstatovat, že nepovoleně realizovaná Stavba naše obavy se naplnila.  Z výše zmíněných důvodů podáváme proti možnému povolení nebo akceptaci Stavby tyto námitky:


Námitky teď publikovat nebudu. Až jindy :-)

Děkuji za návštěvu

Žádné komentáře:

Okomentovat