středa 22. dubna 2015

MAS Střední Polabí - Rozpočet 2015.

Rozpočet MAS na rok 2015

Zjištěno z veřejného dokumentu TADY
Musíte si otevřít materiály "pozvánka na výbor"  dole a potom Zpravodaj str.4

Příjmy
Členské příspěvky 418 260 Kč
Dary 0 Kč
Projekt spolupráce SZIF 336 900 Kč
Půjčky - Kč
Středočeský kraj 78 000 Kč
IROP - kancelář animace v území, vč. OPVVV 1 082 482 Kč
Příjmy celkem 1 915 642 Kč

Výdaje
Mzda zaměstnanci MAS (1,8 úvazku do konce 05/2015, následně 2,7 úvazku)  1 509 600 Kč
Členství NS MAS 10 000 Kč
Propagace MAS (video, letáky atd) 20 000 Kč
Vzdělávání zaměstnanců (pouze z dotací EU-neplacené) 0 Kč
Technická IT podpora (google disk, doména..) 10 500 Kč
Vedení bankovního účtu, poplatky (úroky z úvěrů pro předfinancování projektů)
11 000 Kč
Náklady spojené s transformací o.s. a certifikací 13 000 Kč
Dopracování CLLD 56 000 Kč
Telefon a internet, poštovné 17 400 Kč
Provoz kanceláře (kopírka, tiskárna) 10 000 Kč
Kancelář. potřeby, občerstvení pro akce 13 000 Kč
Účetní/ekonom MAS 14 000 Kč
Cestovné 10 000 Kč
Účast na odborných konferencích 7 000 Kč
Pronájem kanceláře (dotováno městem BnL-St.B) 0 Kč
Výdaje celkem 1 701 500 Kč

*Vzniklá reserva bude využita na financování období, kdy je přiznána podpora, ale není vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory.


...........bez komentáře
Renata 

Žádné komentáře:

Okomentovat