středa 15. dubna 2015

Jaké konkrétní řešení navrhujete pro zlepšení zdravotních a sociálních služeb ve městě?Vzhledem k tomu, že zdravotní služby a ordinace v Čelákovicích jsou soukromé, nemá vedení města příliš mnoho možností, jak kvalitu či množství těchto služeb ovlivnit. I přesto lze ale hledat způsoby, jak dobré lékaře přilákat a poskytnout jim ve městě solidní zázemí. U služeb, které poskytuje město přímo, je situace jiná. Zde je potřebná hlavně osvěta, tedy aby občané věděli, co pro ně město může udělat.

Zlepšit můžeme především to, aby se občané ke službám dostali bez komplikací. To znamená odstranění bariér ve městě – opravení chodníků, přechodů, sjezdů i nájezdů, a to nejen kvůli vozíčkářům, ale i kvůli značnému množství lidí s omezenou pohyblivostí a rodičům s kočárky. 

Sedláčkova ulice - zdroj Mapy Google

Dalším krokem zpřístupnění služeb je také posílení role hromadné dopravy – více zastávek autobusů, navýšení jízd jednotlivých linek a třeba i doplnění linkami mikrobusů mimo denní dopravní špičky.

Tenhle bude jezdit v Praze - zdroj internet

Na závěr chci poděkovat všem, kteří ve zdravotních a sociálních službách v Čelákovicích pracují.


Článek do zastupitelské arény Zpravodaje 5/2015

Žádné komentáře:

Okomentovat