pátek 31. července 2015

RODÁCI - JANDA ČENĚK

BŘÍZY V KRAJINĚ Janda Čeněk (20.6.1908 - 10.10.1970)

Čelákovický rodák, malíř, kreslíř.

Jeho rodný domek č. p. 22 kam se přiženil jeho otec v roce 1907 je dnes využit pro stálou muzejní expozici "Čelákovické košíkářství". V tomto domku s malým dvorkem a zahrádkou prožil Č. Janda větší část svého života. Zde také vytvořil většinu svých děl. Dát mladého Čeňka na výtvarná studia bylo pro jeho rodiče finančně neúnosné. Proto šel do učení k B. Škorpilovi kde po třech letech složil tovaryšské zkoušky z lakýrnického a písmomalířského řemesla a následně získal v tomto oboru výuční list.

Po druhé světové válce žil v Jablonném v Podještědí. 15. května 1951 se vrátil ke svému otci do rodného domku v Čelákovicích. Jako dobrovolný spolupracovník městského muzea se podílel na jeho znovuotevření koncem 50. let. Právě pro toto muzeum vytvořil četné kresebné scény z historie města na základě historických dokladů, které se staly poutavým doplňkem muzejních expozic.

I když nemohl získat akademické vzdělání soukromě studoval v dospělém věku malbu a kresbu u několika představitelů českého výtvarného umění např. J. Olexa a dále na Akademii výtvarného umění v Praze. Souborné dílo které muzeum vlastní čítá přes 100 obrazů a kreseb.

V roce 1960 na způsob sgrafita zhotovil obraz sv. Václava na koni podle kresby M. Aleše do výklenku přenesené barokní kapličky Sv. Václava postavené k západní stěně schodiště na věž katolického kostela v Čelákovicích. Čelákovické muzeum uspořádalo několik výstav z jeho děl ( 1967, 1982, 1993 ) a některé jeho obrazy reprodukovalo na pohlednicích.

(zdroj Muzeum Čelákovice)

Žádné komentáře:

Okomentovat