úterý 2. června 2015

Kovohutě zlobí 4.

Informace z Kraje:

Provozovatel byl seznámen s nesouhlasným postojem města k rozšíření rozsahu skladovaných nebezpečných odpadů a s tím, že se město při odsouhlasení provozního řádu hodlá odvolat.

Vzal zpět povolovaný provozní řád. Před novým podáním provozní řád přepracuje a zváží možnost zúžení spektra povolovaných odpadů. 

Takže oddálení zahájení rozšířeného provozu a další kolo projednání........

Děkuji paní Mutínské z odboru životního prostředí a všem dalším, kdo pomohli.

Renata 

1 komentář: