úterý 29. září 2015

Stavební uzávěry radní neschválili

Proč si dáváme práci se soutěží o návrh nového územního plánu, strategickým plánem, proč se snažíme držet nový územní plán v úrovni urbanistické  a zabránit nevratným změnám v území před jeho schválením? 

Stavební uzávěry mají zamezit možným záměrům jako je sklad nebezpečného odpadu v Kovohutích, rozšíření průmyslových ploch tam, kde v novém ÚP budou plochy přestavby a mimo jiné vzniku nových zastavitelných ploch v  plochách orné půdy a zeleně. 

TAK PROTO.

ASI NEMÁ SMYSL ABY SE ODBORNÍCI SCHÁZELI, DISKUTOVALI, HLEDALI SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ A ZDŮVODŇOVALI SVÉ NÁVRHY. 
ZE STRANY MĚSTA NENÍ ZÁJEM.
V KONTEXTU MINULÉHO PŘÍSPĚVKU SMUTNÉ KONSTATOVÁNÍ.
Komise rozvoje města navrhla stavební uzávěry tam, kde je nutné: 
....................a radní to neschváliliI tak děkuji za návštěvu
Renata Žádné komentáře:

Okomentovat